Articles

Hogeschool Utrecht aansprakelijk voor studievertraging

HU schiet tekort voor de opleiding BMH

De rechtbank heeft op 2 maart 2016 uitspraak gedaan in een door Honoré Advocaten gevoerde rechtszaak over de aansprakelijkheid van de Hogeschool Utrecht (HU) voor de studievertraging die studenten van de opleiding Bachelor Medische Hulpverlening (BMH) hebben opgelopen.

Hogeschool van Amsterdam moet schadevergoeding betalen

€ 11.000,- schadevergoeding na een onterecht bindend studieadvies

Een studie kan door omstandigheden (ziekte, zwangerschap etc.) langer duren dan voorzien. Bij te veel studievertraging verstrekt een hogeschool of universiteit een negatief bindend studieadvies. Soms is echter het geval dat studievertraging wordt veroorzaakt door het toedoen van de onderwijsinstelling. Afhankelijk van de oorzaak van de studievertraging kan de student aanspraak maken op compensatie bij Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) of via een gerechtelijke procedure tegen de onderwijsinstelling.

Studievertraging en schadevergoeding

Studievertraging en schadevergoeding

De laatste jaren is veel te doen geweest om studievertraging en schadevergoedingen aan studenten. Zowel de Hogeschool van Amsterdam (HvA), Universiteit van Amsterdam (UvA) als Hogeschool Inholland is meerdere malen veroordeeld tot betaling van schadevergoeding aan individuele studenten. Een eenvoudige zoekopdracht op google leert dat ook vele andere scholen met succes aansprakelijk zijn gesteld. Waarom […]