Articles

Schorsing in het HBO en WO

Schorsing in het HBO en WO

De Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek (WHW) biedt universiteiten en hbo-instellingen de mogelijkheid om voorschriften te geven en maatregelen te nemen met betrekking tot de goede gang van zaken in de gebouwen en terreinen van de onderwijsinstelling. Die maatregelen kunnen inhouden dat aan een student die de bedoelde voorschriften heeft overtreden, de […]