Articles

Examens in het MBO

Examens in het MBO

Vanaf het studiejaar 2016 – 2017 gaat er veel veranderen in het Middelbaar Beroeps Onderwijs (MBO). De belangrijkste veranderingen zijn de invoering van de kwalificatiedossiers en de invoering van de centrale examens voor taal en rekenen. De examens die worden afgenomen vanaf het studiejaar 2016 – 2017 zijn daarom anders dan de examens van voorheen. […]