Articles

Schorsing, verwijdering en uitschrijving in het MBO

Schorsing, verwijdering en uitschrijving in het MBO

Scholen hebben een scala aan bevoegdheden die zien op de (tijdelijke) beëindiging van de opleiding. Zo kan een school door de onderwijsovereenkomst te beëindigen een student uitschrijven. Ook kan een school een student de toegang tot het onderwijs ontzeggen of tijdelijk schorsen. Wat voor gevolgen heeft dit allemaal voor relatie tussen de school en de student? En hoe zit het nu met het terugkrijgen van collegegeld bij tussentijdse beëindiging van de opleiding?