25/07/16

Een studie kan door omstandigheden (ziekte, zwangerschap etc.) langer duren dan voorzien. Bij te veel studievertraging verstrekt een hogeschool of universiteit een negatief bindend studieadvies. Soms is echter het geval dat studievertraging wordt veroorzaakt door het toedoen van de onderwijsinstelling. Afhankelijk van de oorzaak van de studievertraging kan de student aanspraak maken op compensatie bij Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) of via een gerechtelijke procedure tegen de onderwijsinstelling.

Gor Gabrelian

€ 11.000,- schadevergoeding na een onterecht bindend studieadvies
/ /

Hogeschool van Amsterdam moet schadevergoeding betalen

Zo kopte de media onlangs naar aanleiding van een uitspraak in een door Honoré Advocaten gevoerde procedure tegen de Hogeschool van Amsterdam (HvA).De HvA is aansprakelijk voor de opgelopen studievertraging, aldus de rechter.

De twee wegen

Een studie kan door omstandigheden (ziekte, zwangerschap etc.) langer duren dan voorzien. Bij te veel studievertraging verstrekt een hogeschool of universiteit een negatief bindend studieadvies. Soms is echter het geval dat studievertraging wordt veroorzaakt door het toedoen van de onderwijsinstelling. Afhankelijk van de oorzaak van de studievertraging kan de student aanspraak maken op compensatie bij Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) of via een gerechtelijke procedure tegen de onderwijsinstelling.

Een procedure bij de rechter

De student uit de bovengenoemde zaak had van zijn onderwijsinstelling ten onrechte een bindend studieadvies gekregen. Tegen het bindend studieadvies is succesvol beroep ingesteld bij het College van Beroep voor de Examens (CBE). De student heeft door het onterecht afgegeven studieadvies studievertraging opgelopen. Om een vergoeding te krijgen voor de opgelopen studievertraging is de student procedure gestart bij de burgerlijke rechter. De HvA vond dat zij niet verplicht was om de student te compenseren voor het door het studieadvies veroorzaakte studievertraging. De kantonrechter dacht daar anders over.

Duur studievertraging en hoogte vergoeding

Na het bindend studieadvies heeft de student hemel en aarde moeten bewegen om weer deel te mogen nemen aan het onderwijs. De HvA heeft de student een half jaar na het afgeven van het studieadvies weer ingeschreven. Al met al heeft de student een half jaar studievertraging opgelopen.  In de gerechtelijke procedure heeft de student een bedrag ad  € 9.787,50 gevorderd. De student heeft gesteld dat hij door de opgelopen studievertraging zes maanden later zal afstuderen. Hij vindt daardoor naar verwachting ook zes maanden later een baan, waardoor hij zes maanden aan salaris misloopt. Voor de berekening van de misgelopen inkomsten is aansluiting gezocht bij de richtlijn voor studievertraging van de Letselschade Raad.

Uitlatingen en oordeel van de rechter

In de gerechtelijke procedure heeft de HvA alles uit de hoge hoed getoverd om aan aansprakelijkheid te ontkomen. De HvA heeft aangevoerd dat het allemaal niet zo ver was gekomen als de student zijn persoonlijke omstandigheden tijdig, dat wil zeggen ruim voor het afgeven van het studieadvies, had aangekaart bij de studentendecaan.

Volgens de rechter snijdt dat verweer geen hout. Als de HvA, zoals zij volgens de wet verplicht is, de student de kans had gegeven zijn verhaal te vertellen dan was de HvA op de hoogte geraakt van zijn persoonlijke omstandigheden.

Ook schuwde de HvA niet om de zaak te bagatelliseren, zij betoogde dat het haar te maken verwijt zo gering is dat daarop geen vordering tot schadevergoeding kan worden gebaseerd. De rechter heeft in onmiskenbare bewoordingen duidelijk gemaakt dat hij die opvatting niet deelt, “al was het maar vanwege de onmiddellijke, onomkeerbare en ernstige gevolgen voor de student, die voor de HvA voorzienbaar waren”. Het mag dan ook geen verrassing zijn dat de rechter al hetgeen de student heeft gevorderd volledig heeft toegewezen.

Kansen op compensatie

Of een student recht heeft op compensatie voor de opgelopen studievertraging is erg zaakafhankelijk. Het is belangrijk om te achterhalen waar de studievertraging door is veroorzaakt en of de onderwijsinstelling wettelijke verplichtingen heeft geschonden. Over de hoogte van de compensatie is met deze zaak weer duidelijk geworden dat studievertraging door de schuld van de onderwijsinstelling een student kan rekenen op een vergoeding van circa € 1700,- per maand.

In veel gevallen loont het dus om advies in te winnen bij een van onze onderwijsrechtadvocaten. Patrick, Gor of Rolf staan je graag te woord.

Heb je een vraag? Stuur een e-mail naar info@honoreadvocaten.nl of laat hieronder een reactie achter.

LEARN MORE

RECENT ARTICLES

Hogeschool Utrecht aansprakelijk voor studievertraging
De rechtbank heeft op 2 maart 2016 uitspraak gedaan in een door Honoré Advocaten gevoerde rechtszaak over de aansprakelijkheid van de Hogeschool Utrecht (HU) voor de studievertraging die studenten van de opleiding Bachelor Medische Hulpverlening (BMH) hebben opgelopen.
Hogeschool van Amsterdam moet schadevergoeding betalen
Een studie kan door omstandigheden (ziekte, zwangerschap etc.) langer duren dan voorzien. Bij te veel studievertraging verstrekt een hogeschool of universiteit een negatief bindend studieadvies. Soms is echter het geval dat studievertraging wordt veroorzaakt door het toedoen van de onderwijsinstelling. Afhankelijk van de oorzaak van de studievertraging kan de student…
De studente in kwestie lijdt aan sarcoïdose. Sarcoïdose is een zeldzame ziekte waarbij, door onbekende oorzaak, ontstekingen ontstaan. De meest voorkomende klacht is vermoeidheid, dit ervaren veel mensen met sarcoïdose als de voornaamste beperking. Ook deze studente had veel last van vermoeidheid en had om die reden veel lessen gemist.…
DUO, bezwaar en beroep
De Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) is de uitvoeringsorganisatie van de Rijksoverheid voor het onderwijs. Over het algemeen heeft DUO de zaken goed op orde en krijgen studenten die daar recht op hebben keurig hun studiefinanciering gestort. Soms gaat het echter mis en krijgen studenten die daar wel recht op hebben…
De Nuffic
De Dienst Uitvoering Onderwijs is de uitvoeringsorganisatie van de overheid voor het onderwijs. De Dienst Uitvoering Onderwijs informeert studenten en onderwijsinstellingen en is onder meer belast met het toekennen van studiefinanciering. Sommige vraagstukken zijn behoorlijk complex of simpelweg tijdrovend, bijvoorbeeld beoordelingen van buitenlandse opleidingen en meeneembaarheid studiefinanciering. Bij dit soort…
Geschillenadviescommissie
De Geschillenadviescommissie (GAC) brengt advies uit aan de universiteit of hbo-instelling. De GAC adviseert over klachten of beroepschriften die niet door de Examencommissie of door het College van Beroep voor de Examens (CBE) worden behandeld.   Bevoegdheid van de GAC Onderwerpen die een geschillenadviescommissie behandelt zijn onder meer: in- of uitschrijving (waaronder…
CBHO
Tegen besluiten van het College van Bestuur en College van Beroep voor de Examens kan hoger beroep worden ingesteld bij het College van Beroep voor het Hoger Onderwijs. Het College van Beroep voor het Hoger Onderwijs is een gerechtelijke instantie, speciaal voor rechtszaken op het terrein van het hoger onderwijs.…
College van Beroep voor de Examens
Op grond van de Wet op het Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek (WHW) is elke hogeschool en universiteit verplicht om een college van beroep voor de examens (CBE) in te stellen. Het CBE is een onafhankelijke instantie waarbij studenten beroep kunnen instellen tegen beslissingen van examencommissies, toelatingscommissies en examinatoren. Bevoegdheid…
uitschrijving in het HBO en WO
Er bestaan veel misverstanden bij studenten omtrent de gevolgen ingeval van (tussentijdse) uitschrijving. Dit leidt met regelmaat tot hoge kosten bij studenten, die zij niet hadden voorzien. DUO en Studielink De student moet zijn/haar studiefinanciering (bij DUO) stopzetten. Helaas bestaat bij veel studenten het misverstand dat daarmee ook automatisch de…