Articles

Commissie van Beroep

De Commissie van Beroep voor de Examens

Een klacht over een MBO-instelling kan een student indienen bij een onafhankelijke klachtencommissie. Heeft de school geen klachtenregeling? Dan kan de student de klacht bij het bestuur van de school indienen. Maar wat als de student een klacht heeft over examens, tentamens, examinatoren of examencommissies? Het bestuur behandelt dergelijke klachten niet. Een student kan daarvoor […]