Articles

Commissie van Beroep

De Commissie van Beroep voor de Examens

Een klacht over een MBO-instelling kan een student indienen bij een onafhankelijke klachtencommissie. Heeft de school geen klachtenregeling? Dan kan de student de klacht bij het bestuur van de school indienen. Maar wat als de student een klacht heeft over examens, tentamens, examinatoren of examencommissies? Het bestuur behandelt dergelijke klachten niet. Een student kan daarvoor […]

Extra kosten in het MBO, HBO en WO

Extra kosten

Veel onderwijsinstellingen brengen niet alleen collegegeld bij studenten in rekening maar belasten studenten ook met diverse extra kosten. Hierbij valt te denken aan excursiegelden, vastrechtpractica, stagebijdragen, kosten voor ict, etc. En die kosten kunnen per student flink oplopen! Mogen hbo- en wo-instellingen deze kosten nu ook aan haar studenten doorbelasten? Uitgangspunt: alleen wettelijk collegegeld Zogenaamd ‘bekostigd […]

Studievertraging en schadevergoeding

Studievertraging en schadevergoeding

De laatste jaren is veel te doen geweest om studievertraging en schadevergoedingen aan studenten. Zowel de Hogeschool van Amsterdam (HvA), Universiteit van Amsterdam (UvA) als Hogeschool Inholland is meerdere malen veroordeeld tot betaling van schadevergoeding aan individuele studenten. Een eenvoudige zoekopdracht op google leert dat ook vele andere scholen met succes aansprakelijk zijn gesteld. Waarom […]

Schorsing, verwijdering en uitschrijving in het MBO

Schorsing, verwijdering en uitschrijving in het MBO

Scholen hebben een scala aan bevoegdheden die zien op de (tijdelijke) beëindiging van de opleiding. Zo kan een school door de onderwijsovereenkomst te beëindigen een student uitschrijven. Ook kan een school een student de toegang tot het onderwijs ontzeggen of tijdelijk schorsen. Wat voor gevolgen heeft dit allemaal voor relatie tussen de school en de student? En hoe zit het nu met het terugkrijgen van collegegeld bij tussentijdse beëindiging van de opleiding?

bindend-studieadvies-mbo

Bindend studieadvies in het MBO

Op grond van de wet en de onderwijsovereenkomst zijn scholen verplicht deugdelijk onderwijs aan te bieden aan studenten. Als een student studieachterstand opbouwt is een school verplicht om het mogelijk te maken om de studieachterstand weg te werken. De verplichtingen van een school zijn niet oneindig. Is de studievoortgang van een student onvoldoende dan kan […]

Examens in het MBO

Examens in het MBO

Vanaf het studiejaar 2016 – 2017 gaat er veel veranderen in het Middelbaar Beroeps Onderwijs (MBO). De belangrijkste veranderingen zijn de invoering van de kwalificatiedossiers en de invoering van de centrale examens voor taal en rekenen. De examens die worden afgenomen vanaf het studiejaar 2016 – 2017 zijn daarom anders dan de examens van voorheen. […]

Stage, begeleiding, overeenkomst en vergoeding in het MBO

Stage, stagebegeleiding en de stageovereenkomst in het MBO

In het middelbaar beroepsonderwijs is de stage een belangrijk onderdeel van de opleiding. Het middelbaar beroepsonderwijs staat bekend als zeer stageintensief.  Voor aanvang van de stage wordt een stageovereenkomst gesloten tussen de school, de student en het stagebedrijf. Meestal verlopen de stages zonder problemen. Maar wat nu als een student geen stageplaats kan vinden? Wie […]

fraude en plagiaat in het MBO

Fraude en plagiaat in het MBO

Fraude en plagiaat zijn van alle tijden en komen niet alleen onder studenten voor. Plagiaat kwam zelfs bij de oude Grieken en Romeinen al voor. Ook in de Nederlandse wetenschap gaat nogal eens wat mis. Een beschuldiging van fraude of plagiaat kan betekenen dat je moet stoppen met je studie, maar dat hoeft lang niet […]

Toelating, inschrijving en de overeenkomst MBO

Toelating, inschrijving en de onderwijsovereenkomst in het MBO

De toelatingseisen voor het middelbaar beroepsonderwijs verschillen per opleidingsniveau. Voor de basisberoepsopleiding gelden andere vooropleidingseisen dan voor de middenkaderopleiding. Een student kan zich inschrijving als hij voldoet aan de toelatingseisen. Aan de inschrijving ligt ten grondslag een overeenkomst tussen de school en de student: de onderwijsovereenkomst. Focus op vakmanschap 2011-2015 actieplan mbo Vanaf 2011 is […]