Articles

Toelating en inschrijving HBO en WO

Toelating en inschrijving in het HBO en WO

Ontzettend veel juridische procedures gaan over de weigering van een hbo of universiteit om een student toe te laten tot het onderwijs of (her) in te schrijven. Veel rechtszaken hierover worden door studenten gewonnen, maar evengoed worden ook veel rechtszaken hierover door studenten verloren. Waar gaat dit nu allemaal over?   Wettelijke vereisten voor inschrijving […]