Articles

Hogeschool Utrecht aansprakelijk voor studievertraging

HU schiet tekort voor de opleiding BMH

De rechtbank heeft op 2 maart 2016 uitspraak gedaan in een door Honoré Advocaten gevoerde rechtszaak over de aansprakelijkheid van de Hogeschool Utrecht (HU) voor de studievertraging die studenten van de opleiding Bachelor Medische Hulpverlening (BMH) hebben opgelopen.

Bindend Studieadvies bij ziekte Sarcoïdose onterecht

De studente in kwestie lijdt aan sarcoïdose. Sarcoïdose is een zeldzame ziekte waarbij, door onbekende oorzaak, ontstekingen ontstaan. De meest voorkomende klacht is vermoeidheid, dit ervaren veel mensen met sarcoïdose als de voornaamste beperking. Ook deze studente had veel last van vermoeidheid en had om die reden veel lessen gemist. Ook had zij enkele tentamens gemist. De tentamens die zij wel had gemaakt verliepen niet goed. Aan het einde van het studiejaar had zij slechts 5 studiepunten gehaald.

Geschillenadviescommissie

De procedure bij de Geschillenadviescommissie

De Geschillenadviescommissie (GAC) brengt advies uit aan de universiteit of hbo-instelling. De GAC adviseert over klachten of beroepschriften die niet door de Examencommissie of door het College van Beroep voor de Examens (CBE) worden behandeld.   Bevoegdheid van de GAC Onderwerpen die een geschillenadviescommissie behandelt zijn onder meer: in- of uitschrijving (waaronder studiekeuzecheck, toelating, en dergelijke); restitutie […]

CBHO

College van Beroep voor het Hoger Onderwijs (CBHO)

Tegen besluiten van het College van Bestuur en College van Beroep voor de Examens kan hoger beroep worden ingesteld bij het College van Beroep voor het Hoger Onderwijs. Het College van Beroep voor het Hoger Onderwijs is een gerechtelijke instantie, speciaal voor rechtszaken op het terrein van het hoger onderwijs. Bevoegdheid van het College Bij […]

College van Beroep voor de Examens

College van Beroep voor de Examens in het HBO en WO

Op grond van de Wet op het Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek (WHW) is elke hogeschool en universiteit verplicht om een college van beroep voor de examens (CBE) in te stellen. Het CBE is een onafhankelijke instantie waarbij studenten beroep kunnen instellen tegen beslissingen van examencommissies, toelatingscommissies en examinatoren. Bevoegdheid van het CBE Bij het […]

uitschrijving in het HBO en WO

Uitschrijving in het HBO en WO

Er bestaan veel misverstanden bij studenten omtrent de gevolgen ingeval van (tussentijdse) uitschrijving. Dit leidt met regelmaat tot hoge kosten bij studenten, die zij niet hadden voorzien. DUO en Studielink De student moet zijn/haar studiefinanciering (bij DUO) stopzetten. Helaas bestaat bij veel studenten het misverstand dat daarmee ook automatisch de uitschrijving bij de school of […]

Schorsing in het HBO en WO

Schorsing in het HBO en WO

De Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek (WHW) biedt universiteiten en hbo-instellingen de mogelijkheid om voorschriften te geven en maatregelen te nemen met betrekking tot de goede gang van zaken in de gebouwen en terreinen van de onderwijsinstelling. Die maatregelen kunnen inhouden dat aan een student die de bedoelde voorschriften heeft overtreden, de […]

Bindend studieadvies in het HBO en WO

Bindend studieadvies in het HBO en WO

Het is de schrik van menig beginnend student in het hoger onderwijs: het (negatief) bindend studieadvies. Zolang de propedeuse nog niet behaald is kan een student dit bindend studieadvies krijgen. Het ontvangen van een bindend studieadvies betekent einde opleiding en om die reden mag het advies niet lichtvaardig door een onderwijsinstelling gegeven worden. Het doel […]

Fraude en plagiaat in het HBO en WO

Fraude en plagiaat in het HBO en WO

Fraude en plagiaat zijn van alle tijden en komen niet alleen onder studenten voor. In de recente geschiedenis zijn er in de journalistiek met regelmaat plagiaatschandalen geweest die uitgebreide media-aandacht hebben getrokken. Ook in de Nederlandse wetenschap gaat nogal eens wat mis. Een beschuldiging van fraude of plagiaat kan het einde betekenen van een studentencarrière, […]

Examens en tentamen HBO en WO

Examen en tentamens in het HBO en WO

Tentamens en examens vormen een integraal onderdeel van elke studie in het hoger onderwijs. Doorgaans verlopen toetsen zonder problemen, maar steeds vaker zijn studenten ontevreden met de wijze waarop toetsen worden afgenomen of worden nagekeken. Het verschil tussen tentamen en examen Elke opleiding in het hoger onderwijs wordt afgerond met een examen. Dat is meestal […]